Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Пісківська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 21048643) був реорганізований і увійшов до складу Заводської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Оголошення 2020 року

ОГОЛОШЕННЯ Пісківська сільська рада оголошує про початок прийому документів для участі у конкурсі щодо визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Пісківської сільської ради Термін подання конкурсних пропозицій з 10.07.2020 року до14 години 10.08.2020 року . Прийом документів за адресою: с. Піски, вул.Миру, 25. Лохвицького району Детальна інформація за тел. 0535697531,0535697542 або на сайті сільської ради piskіvska rada. org.ua . Виконавчий комітет Пісківської сільсько ради
Оголошення про проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Пісківської сільської ради 1. Організатор конкурсу: 1.1. Найменування: Виконавчий комітет Пісківської сільської ради Лохвицького району Полтавської області 1.2. Юридична адреса: 37233,Полтавська обл., Лохвицький район, с. Піски , вул. Миру , 25 1.3. Особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Секретар комісії Єресько Оксана Павлівна — секретар Піісківської сільської ради 2. Підстава для проведення конкурсу: Рішення Пісківської сільської ради «Про організацію та проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Пісківської сільської ради » від 26.06.2020 року № 5 3. Предмет конкурсу: 3.1. Перелік послуг : послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів з території Пісківської сільської ради. 3.2. Місце надання послуг : територія Пісківської сільської ради . 3.3. Строк надання послуг: згідно з умовами договору. 4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: – наявність матеріально – технічної бази; – вартість надання послуг; – досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів; – наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації. Обов’язковою умовою для виконавця послуг зі збору та вивезення твердих побутових відходів, є забезпечення вивезення твердих побутових відходів на полігон твердих побутових відходів. 5. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: Територія в межах с. Піски,с. Яремівщина,с. Шевченки 6. Характеристика об’єктів утворення відходів: – приватні будинки розміщені на всій території сільської ради ; – суб’єкти господарювання; – бюджетні установи; – багатоквартирні будинки ; 7. Отримання конкурсної документації: 7.1. Місце 37233,Полтавська обл.,Лохвицький район, .Піски, вул. Миру, 25. 7.2. Спосіб: Особисто або поштою. 8. Умови подання конкурсних пропозицій: 8.1. Місце: 37233, Полтавська обл.,Лохвицький район, с, Піски, вул. Миру, 25. 8.2. Спосіб: Особисто або поштою. 8.3. Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – до 14:00 години 10 серпня 2020 р. 8.4. Місце подання конкурсних пропозицій – Пісківська сільська рада, с. Піски, вул. Миру, 25. 9. Проведення конкурсу: 9.1. Місце:37233, Пісківська обл.,Лохвицький район, с. Піски , вул. Миру, 25. 9.2. Дата: протягом 5 робочих днів з дня закінчення прийняття документів. 9.3. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о 10:00 годині 18 серпня 2020 року за адресою: 37233, Полтавська обл., Лохвицький район, с. Піски, вул. Миру, 25 Додаткова інформація щодо конкурсної документації за телефоном: 0535697531
ПІСКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 26 червня 2020 року Рішення № 5
Про організацію та проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Пісківської сільської ради
Відповідно до п. 55 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відходи», Закону України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VІІ від 9.11.2017 року, керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», від 16.11.2011р. №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», з метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами на території Пісківської сільської ради, сесія Пісківської сільської ради вирішила :
1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Пісківської сільської ради, згідно додатку 1.
2. Утворити конкурсну комісію щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Пісківської сільської ради та затвердити її склад, згідно додатку 2.
3. Визначити, що межами території, на якій будуть надаватися послуги з вивезення побутових відходів за результатами конкурсу є загальна територія Пісківської сільської ради (с. Піски,с. Яремівщина, с. Шевченки)
4. Провести конкурс щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Пісківської сільської ради.
5. Затвердити конкурсну документацію з умовами проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Пісківської сільської ради згідно з додатком 3.
6. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу у офіційному друкованому засобі масової інформації (газеті Зоря) та розмістити на офіційному веб-порталі сільської ради.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань законності, охорони правопорядку та з питань планування, бюджету і фінансів сільської ради
Сільський голова Г.П. Пройдак
Додаток 1
до рішення 44сесії Піківської
сільської ради від 26 червня 2020 р. № 5
ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Пісківської сільської ради 1. Загальні положення 1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», інших нормативно-правових актів. 1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Пісківської сільської ради. 1.3. Метою проведення конкурсу є розвиток ринкових відносин, ліквідація монополії у сфері надання житлово-комунальних послуг. 1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:  відкритість процедури організації та проведення конкурсу;  доступність інформації про конкурс;  об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;  поінформованість громадян про результати конкурсу. 1.5. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:  конкурсна документація – комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;  конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;  організатор конкурсу – виконавчий комітет Пісківської сільської ради;  учасник конкурсу – суб'єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію. Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про житлово-комунальні послуги».
2. Порядок проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Пісківської сільської ради 2.1. Організація і проведення конкурсу здійснюється виконавчим комітетом Пісківської сільської ради. 2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка має містити таку інформацію: 1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу; 2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування); 3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів; 4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:  наявність матеріально-технічної бази;  вартість надання послуг;  досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів, не менше 2-х років;  наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації; 5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів; 6) перелік документів, копії (завірені належним чином) яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам; 7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження. 8) характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення: a) багатоквартирні житлові будинки:  загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;  місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);  відомості про балансоутримувачів будинків;  наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;
b) одноквартирні житлові будинки:  загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;  місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);  кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;  наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;  характеристика під'їзних шляхів; c) підприємства, установи та організації:  загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;  площа зелених насаджень на території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності); d) приватний сектор:  загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків; 9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо). У разі відсутності відповідного об'єкта поводження з побутовими відходами на певній території або недостатнього обсягу потужностей для відповідної кількості побутових відходів (небезпечних відходів у складі побутових відходів) відходи повинні перевозитися до відповідного найближчого об'єкта поводження з ними; 10) вимоги до конкурсних пропозицій; 11) критерії оцінки конкурсних пропозицій; 12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;
13) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями. 2.3. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах: представники організатора конкурсу, а також (за їх згодою) депутатів Пісківської сільської ради, органів місцевого самоврядування. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу. До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба). 2.4. Персональний склад конкурсної комісії затверджується даним рішенням сесії Пісківської сільської ради. 2.5. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників. 2.6. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше, ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1 - 4, 7 - 9, 13 пункту 2.2. цього Порядку, а також про способи і місце отримання конкурсної документації. 2.7. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь. 2.8. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення. 2.9. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації (але такі зміни не можуть бути суттєвими) про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація. 2.10. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж сім календарних днів. 3. Подання документів 3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів: 3.1.1. Характеристику підприємства; 3.1.2. Копію статуту (для юридичних осіб);
3.1.3. Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань); 3.1.4. Фінансову звітність (Ф1, Ф2); 3.1.5. Конкурсні (інвестиційні) пропозиції щодо:  кількості та типу транспортних засобів для збирання та перевезення побутових та негабаритних відходів (або документи, що підтверджують можливість та строки придбання, лізингу, або оренди рухомого складу відповідного типу);  готовності та строків щодо встановлення відповідної кількості контейнерів для збирання побутових відходів.  створення власної абонентської служби. 3.2. Розрахунок вартості послуги по вивезенню твердих побутових відходів ; 3.3. Усі документи мають бути підписані уповноваженою особою та засвідчені в установленому законодавством порядку. 3.4. Усі документи Учасник подає в запечатаному конверті особисто або надсилає поштою. 3.5. Конверти з документами на конкурс розкриваються конкурсною комісією в день проведення конкурсу та реєструються у спеціальному журналі. 3.6. Подання документів на конкурс припиняється після 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу. Документи, які надійшли після встановленого строку, не розглядаються. 3.7. Документи, представлені в не повному обсязі, не реєструються і повертаються Учасником із зазначенням причин. 3.8. У випадку, якщо подано невірну інформацію, Учасник до участі в конкурсі не допускається. 3.9. Учасник, у якого прийнято всі необхідні документи для участі у конкурсі, може відкликати заяву на участь у конкурсі до дня проведення конкурсу. 3.10. За дорученням Організатора конкурсу організовується комісійна перевірка достовірності представлених Учасником документів, з виїздом на місце та складанням відповідного акту. 4. Проведення конкурсу 4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс. Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи. 4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.
4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками. 4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:  учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;  конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;  встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;  учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство. 4.5. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:  неподання конкурсних пропозицій;  відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення. 4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу. 5. Визначення переможця конкурсу та укладення договору 5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації. 5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки. Перевага надається тому учасникові конкурсу, що запропонував найменшу цінову пропозицію за надання послуги, а також подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання побутових відходів, та інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина. 5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності більше як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.
5.4. Протокол засідання конкурсної комісії затверджуються виконавчим комітетом Пісківської сільської ради. 5.5. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати конкурсу підписуються головою та секретарем конкурсної комісії і надсилаються усім учасникам конкурсу. 5.6. Договір про надання житлово-комунальних послуг укладається між виконавчим комітетом Пісківської сільської ради та переможцем конкурсу, після затвердження протоколу засідання конкурсної комісії, терміном не менш, як два роки. 5.7. У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс. 6. Розгляд спорів 6.1. Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.
Сільський голова Г.П. Пройдак
Додаток 2
до рішення 44 сесії Пісківської сільської ради від 26.06.2019 р. № 5
СКЛАД
конкурсної комісії щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Пісківської сільської ради
Голова комісії:
 Пройдак Григорій Петрович – сільський голова;
Заступник голови комісії:
 Литвиненко Любов Володимирівна – депутат Пісківської сільської
сьомого скликання
Секретар комісії:
 Єресько Оксана Павлівна – депутат Пісківської сільської ради
сьомого скликання.
Члени комісії:
 Черняков Володимир Володимирович – член виконавчого комітету
Пісківської сільської ради.
- Закордонець Олег Володимирович(за згодою) – начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Лохвицького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області (за згодою)
- Бондарчук Андрій Михайлович – депутат Пісківської сільської
ради сьомого скликання.
 Пєхтєрєв Микола Іванович – депутат Пісківської сільської ради
сьомого скликання.
 Тур Ніна Михайлівна – член виконавчого комітету Пісківської
сільської ради
 Мельничук Ілля Максимович – депутат Пісківської сільської ради
сьомого скликання.
Сільський голова Г.П. Пройдак
Додаток 3
до рішення 44 сесії Пісківської сільської ради сьомого скликання від 26.06.019 р. № 5
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
по проведенню конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Пісківської сільської ради
З М І С Т
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу.
2. Підстава для проведення конкурсу.
3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів.
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.
5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг.
6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.
7. Характеристика території де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів
8. Характеристика об’єктів утворення відходів.
9. Характеристика об’єкта утилізації відходів.
10. Вимоги до конкурсних пропозицій.
11. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій.
12. Надання роз’яснень щодо конкурсної документації.
13. Внесення змін до конкурсної документації.
14. Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій.
15. Місце, день та час розкриття конкурсних пропозицій.
16. Додаток № 1 до конкурсної документації «Проект Договору про надання послуг з вивезення побутових відходів».
17. Додаток № 2 до конкурсної документації « Конкурсна форма «ПРОПОЗИЦІЯ».
Додаток 3
До рішення 44 сесії
Пісківської сільської ради
Від 26 червня 2020 року
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:
Виконавчий комітет Пісківської сільської ради, 37233, Полтавська область, Лохвицький район, с. Піски, вул. Миру, 25,.
2. Підстава для проведення конкурсу:
Рішення сесії Пісківської сільської ради ради Про організацію та проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуг з вивезеня побутових відходів на території Пісківської сільської ради від «26» червня 2020 року № 5
3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:
3.1. Місце: 37233, Полтавська обл., Лохвицький р-н., с. Піски, вул. Миру, 25.
3.2. Дата: 18 серпня 2020 року
3.3. Час: 10 годин 00 хвилин
3.4. Пройдак Григорі Петрович – сільський голова, тел. (05356)-975-42
3.5. Єресько Оксана Павлівна – секретар Пісківської сільської ради, тел. (05356)-975-31
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
4.1. Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.
4.2. Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території сільської ради.
4.3. Наявність або можливість забезпечення матеріально-технічної бази на території міста, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.
4.4. Розрахунок вартості послуги по вивезенню твердих побутових відходів.
4.5. Досвід роботи на території України не менше 3-х років з надання послуги.
4.6. Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для надання послуги з збирання та вивезення побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів.
4.7. Наявність власного полігону твердих побутових відходів
4.8. Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору побутових відходів , облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних документів.
5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг.
Конкурс проводиться на послуги з вивезення твердих побутових відходів з
всієї території Пісківської сільської ради, що передбачає зокрема:
 організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям сіл Піски,Яремівщина, Шевченки послуг з вивезення побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про житлово-комунальні послуги», « Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р.№ 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», санітарних Правил та встановлених норм;
 балансоутримання об’єктів поводження з відходами та організація їх належної експлуатації відповідно до їх цільового призначення;
 планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з збирання та вивезення побутових відходів.
6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:
6.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.
6.2. Балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період (за 2018 рік).
6.3. Довідка в довільній формі про наявність необхідних машин та механізмів з їх характеристиками (тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю, реєстраційний номер), наявність власної ремонтної бази, контейнерного парку.
6.4. Довідка органів місцевого самоврядування, на території яких конкурсант надавав послугу, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих побутових відходів за останній рік.
6.5. Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідних кваліфікацій.
6.6. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспорті засоби .
6.7. Довідка про забезпечення умов для миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування.
6.8. Довідки про проходження водіями щоденного медичного огляду водіїв.
6.9. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:
 реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);
 керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів);
 форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.
6.10. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).
6.11. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
* Примітки:
 усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до розділу 11 конкурсної документації;
 у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;
 у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих Учасників, які залишились.
7. Характеристика території де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів
 площа Пісківської сільської ради – 989.52 га, з них:
 с. Піски – 808,72га;
 с. Шевченки – 90,5 га;
 с. Яремівщина – 90,3 га.
 5 будинків комунальної власності;
 0 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 932 будинків приватного сектору;
 кількість контейнерних майданчиків на прибудинкових територіях – 90;
 кількість контейнерів – 90;
 кількість контейнерів встановлено на вулицях приватного сектору –90;
 кількість вулиць сільської ради - 35 ;
 с. Піски – 29
 с. Шевченки – 1
 с. Яремівщина - 5
8. Характеристика об’єктів утворення відходів.
Назва об'єкта утворення побутових відходів
Показник
Багатоквартирні будинки, з них:
5
5-ти поверхових
0
будинки з п'ятьма і більше поверхами
0
кількість та місцезнаходження будинків, де створені ОСББ; житлово-будівельні кооперативи
0
кількість мешканців багатоквартирних будинків
місцезнаходження будинків
Будинки розміщені на всій території сільської ради
Характеристика залежно від наявності видів благоустрою
Обладнанні:
центральним опаленням - 0;
центральним водопостачанням - 0;
центральним водовідведенням – 0
центральним газопостачанням -735
кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах
928
наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів
Кількість контейнерних майданчиків - 90 ;
Кількість контейнерів - 90;
Житлові будинки, з них:
Одноквартирні житлові будинки:
загальна кількість будинків
кількість мешканців таких будинків
місцезнаходження будинків,їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання)
Розташовані на всій території села . Житлові будинки не обладнанні центральним водопостачанням, водовідведенням та центральним опаленням.
Частково обладнані центральним газопостачанням обладнано 85% будинків.
кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах
Кількість контейнерів встановлених на вулицях приватного сектору - 50
характеристика під'їзних шляхів
Тверде покриттям
Підприємства, установи та організації:
12
Заклади освіти
1
Дошкільний навчальний заклад
1
Будинок культури
1
Підприємства торгівлі:
магазини
10
9. Характеристика об’єкта утилізації відходів.
Найближчий полігон твердих побутових відходів розташований в с. Вишневе Лохвицького району.
10. Вимоги до конкурсних пропозицій.
 Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.
 Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.
 Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.
 Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.
 Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник.
 Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.
11. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій:
Кваліфікаційні вимоги
Критерії відповідності
1
Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території
перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів – твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів
- відсутність спецтранспорту – 0 балів;
- наявність спецтранспорту - до 5 балів.
2
Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів
для підтвердження факту наявності достатньої кваліфікації спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнанні транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються
- відсутність бази для обслуговування транспорту – 0 балів;
- наявність бази для обслуговування транспорту – до 5 балів.
3
Підтримання належного санітарного та технічного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для утримання контейнерів
Наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціального обладнання транспортних засобів
 відсутність транспорту для миття контейнерів – 0 балів;
 наявність орендованого транспорту для миття контейнерів - до 5 балів.
4
Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті
використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі
 відсутність медичного пункту – 0 балів
 отримання медичних послуг на договірній основі, наявність власного медичного пункту – до 5 балів.
5
Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів
перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації
 відсутня система навігації – 0 балів;
 наявна система навігації – до 5 балів.
6
Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів
перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг
 найбільша пропозиція – 0 балів;
 найменша пропозиція – до 5 балів.
7
Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил.
перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки
 досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів 0-3 років – 0 балів;
 досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів більше 3 років – до 5 балів.
8
Наявність власного полігону твердих побутових відходів ,віддаленість до нього
перевага надається учасникові, який має власний поліг твердих побутових відходів , віддаленість до об»єктів утворення побутових відходів складає
- більше 25 км – 0 балів;
- менше 25км - – до 5 балів.
9
Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)
перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів
- наявність більше 5 порушень – 0 балів;
- відсутність, або менше 5 порушень – до 5 балів.
10
Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергії; захоронення побутових відходів
перевага надається учасникові, що здійснює поводження з побутовими відходами способом, який зазначено у графі «Кваліфікаційні вимоги» цього пункту у порядку зростання, і з більшою кількістю побутових відходів
- виключне захоронення відходів – 0 балів;
- перероблення, або сортування відходів з вилученням вторинної сировини – до 5 балів
11
Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору побутових відходів та вторинної сировини, облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних документів
Перевага надається учасникові, що гарантує найбільший обсяг інвестицій
- обсяг інвестицій становить до 100 тис . грн. – 0 балів;
- обсяг інвестицій становить від 100 тис . грн. до – 5 балів.
 У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою
більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії.
12. Надання роз’яснень щодо конкурсної документації:
 Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій звернутися до організатора конкурсу за його адресою, що зазначена в Оголошенні про конкурс, за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення повинен надати відповідь на запит учасника.
 У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою роз’яснення будь-яких запитів учасників конкурсу. Про місце, дату та час проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.
13. Внесення змін до конкурсної документації:
 Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.
 У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.
14. Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:
14.1. Місце: 37233,Полтавська область, Лохвицький район, с. Піски, вул. Миру, 25.
14.2. Спосіб: особисто або поштою.
14.3. Кінцевий строк: (місячний термін).
14.4. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.
14.5. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.
14.6. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів
організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.
14.7. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.
14.8. Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених «Зміни» або «Анулювання» відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.
15. Місце, день та час розкриття конкурсних пропозицій:
15.1. Місце: 37233, Полтавська область, Лохвицький район, с. Піски, вул. Миру, 25 ( кабінет сільського голови).
15.2. Дата: 18 серпня 2020 року
15.3. Час: 14 годин 00 хвилин
15.4. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.
15.5. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій організатором конкурсу допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.
15.6. Відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.
15.7. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.
15.8. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:
 учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;
 конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.
 учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справи про його банкрутство;
 встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.
15.9. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:
- неподання конкурсних пропозицій;
- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. «Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Пісківської сільської ради », затвердженого рішенням сільської ради.
15.10. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.
15.11. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.
15.12. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.
15.13. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
15.14. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. Протокол комісії та проект договору затверджуються сільською радою. Переможець конкурсу оголошується після затвердження протоколу сільською радою.
15.15. У разі, коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.
15.16. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу сільською радою.
Сільський голова Г.П. Пройдак
Додаток №1 До конкурсної пропозиції ДОГОВІР на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Пісківської сільської ради с. Піски «_____»____________2020 р. Виконавчий комітет Пісківської сільської ради в особі Пройдак Григорія Петровича , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - замовник), з однієї сторони, і______________________________________ в особі__________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________, затвердженого ____________________________________________________ (далі - виконавець), з другої сторони, відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від «_____»_______________ 20_____ року № ____________ та рішення _____________________________________________________________________________ від «________»_____________________ 20 _____ року № ___________ уклали цей договір про нижченаведене. Предмет договору 1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів на території Піківвської сільської ради, а замовник зобов'язується виконати обов'язки, передбачені цим договором (далі — послуги).
 2. Характеристика території - площа Пісківської сільської ради – 989.52 га, з них:
 с. Піски – 808,72га;
 с. Шевченки – 90,5 га;
 с. Яремівщина – 90,3 га.
 5 будинків комунальної власності;
 0 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 932 будинків приватного сектору;
 кількість контейнерних майданчиків на прибудинкових територіях – 90;
 кількість контейнерів – 90;
 кількість контейнерів встановлено на вулицях приватного сектору – 90;
 кількість вулиць сільської ради - 35 ;
 с. Піски – 29
 с. Шевченки – 1
 с. Яремівщина - 5 3. Перелік розміщених у межах території об'єктів утворення побутових відходів
Назва об'єкта утворення побутових відходів
Показник
Багатоквартирні будинки, з них:
5
5-ти поверхових
0
будинки з п'ятьма і більше поверхами
0
кількість та місцезнаходження будинків, де створені ОСББ; житлово-будівельні кооперативи
0
кількість мешканців багатоквартирних будинків
місцезнаходження будинків
Будинки розміщені на всій території сільської ради
Характеристика залежно від наявності видів благоустрою
Обладнанні:
центральним опаленням - 0;
центральним водопостачанням - 0;
центральним водовідведенням – 0
центральним газопостачанням -735
кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах
932
наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів
Кількість контейнерних майданчиків - 90 ;
Кількість контейнерів - 90;
Житлові будинки, з них:
Одноквартирні житлові будинки:
загальна кількість будинків
кількість мешканців таких будинків
місцезнаходження будинків,їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання)
Розташовані на всій території села . Житлові будинки не обладнанні центральним водопостачанням, водовідведенням та центральним опаленням.
Частково обладнані центральним газопостачанням обладнано 85% будинків.
кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах
Кількість контейнерів встановлених на вулицях приватного сектору - 90
характеристика під'їзних шляхів
Тверде покриттям
Підприємства, установи та організації:
12
Заклади освіти
1
Дошкільний навчальний заклад
1
Будинок культури
1
Підприємства торгівлі:
магазини
10
Права та обов'язки замовника і виконавця 4. Замовник має право: 1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до графіка вивезення побутових відходів, а також вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070, умов цього договору, актів замовника та рішень конкурсної комісії;
2) одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги з вивезення побутових відходів, які надаються виконавцем на території, визначеній цим договором; 3) вимагати від виконавця подання до двадцятого числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіту про стан надання послуг з вивезення побутових відходів; 4) у разі безпідставного припинення виконавцем надання послуг з вивезення побутових відходів призначати в установленому порядку іншого виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній цим договором. 5. Замовник зобов'язується: 1) погодити графік вивезення побутових відходів, розроблений виконавцем відповідно до встановлених вимог; 2) прийняти в установленому порядку рішення щодо встановлення чи коригування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих виконавцем; 3) затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів, визначені в установленому порядку; 4) забезпечувати виконавця інформацією стосовно дії актів законодавства про відходи та організації надання послуг з вивезення побутових відходів, повідомляти його про зміни у законодавстві про відходи; 5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуг з вивезення побутових відходів та виконання умов цього договору; 6) здійснювати відповідно до законодавства контроль за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем; 7) брати участь у врегулюванні спірних питань, пов'язаних із зверненнями юридичних чи фізичних осіб щодо дій (бездіяльності) виконавця. 6. Виконавець має право: 1) подавати замовнику розрахунки економічно обґрунтованих витрат на надання послуг з вивезення побутових відходів; 2) розробити норми надання послуг та подати їх на затвердження замовнику; 3) повідомляти замовника про неналежний стан проїжджої частини вулиць, шляхів, автомобільних доріг, рух якими пов'язаний з виконанням договору; 4) надавати замовнику пропозиції щодо зміни схем руху та режиму роботи спеціально обладнаних транспортних засобів на наявних маршрутах. 7. Виконавець зобов'язується: 1) укласти договори на надання послуг з вивезення побутових відходів із споживачами на території, визначеній цим договором, відповідно до Типового договору про надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеного у додатку 1 до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів; 2) надавати послуги з вивезення побутових відходів відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, умов цього договору, актів замовника, рішень конкурсної комісії та погодженого замовником графіка надання послуг; 3) розробити графік вивезення побутових відходів та погодити його із замовником; 4)надавати послуги з вивезення: твердих побутових відходів згідно з графіком;
5) перевозити побутові відходи на полігон побутових відходів с. Вишневе, що розташований за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район с. Вишнве та знаходиться в експлуатації комунального підприємства ; 6) утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані; 7) забезпечувати допуск до надання послуг працівників, що пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух; 8) здійснювати надання послуг з вивезення побутових відходів за зверненням замовника у разі проведення публічних заходів; 9) допускати представників виконавця до відповідних об'єктів під час здійснення ними контролю за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем, надавати необхідні для цього документи та інформацію; 10) подавати замовнику до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіт про стан надання послуг з вивезення побутових відходів; 11) у строк, що не перевищує 15 днів з моменту встановлення замовником чи уповноваженим органом державного нагляду (контролю) порушення виконавцем умов цього договору, усунути виявлені порушення та письмово повідомити про це замовника. Відповідальність сторін за невиконання умов договору 8. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством. Розв'язання спорів 9. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку. Форс-мажорні обставини 10. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання. Строк дії цього договору 11. Договір діє з серпня місяця 2019 року до 15 серпня 2024 року і набирає чинності з дня його укладення. Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору 12. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку. 13. Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін, а також внаслідок односторонньої відмови від договору замовника, яка допускається у разі систематичного порушення виконавцем його умов. Одностороння відмова замовника від договору допускається у разі вчинення виконавцем таких порушень: недотримання графіка вивезення побутових відходів (за винятком настання обставин непереборної сили), погодженого з органом місцевого самоврядування; невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, актів замовника, рішень конкурсної комісії; залучення до роботи на маршрутах водіїв, що не пройшли відповідної підготовки;
незабезпечення виконавцем належного контролю за технічним станом транспортних засобів; набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо працівника виконавця. 14. Дія договору припиняється у разі, коли: закінчився строк, на який його укладено; виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту набрання чинності цим договором не розпочав надавати послуги на всіх об'єктах утворення побутових відходів, зазначених у пункті 3 цього договору. Дія договору припиняється також в інших випадках, передбачених законом. Прикінцеві положення 15. Цей договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у замовника, другий — у виконавця. 16. Усі додатки до цього договору підписуються сторонами і є його невід'ємною частиною.
Місцезнаходження і реквізити Сторін
Пісківська сільська рада _____________________________
код 21048643 _____________________________
Лохвицький р-н _____________________________
Полтавська обл. ______________________________
р/р 335419005043658 _______________________________
ГУДК в Полтавській області _______________________________
МФО 831019 ______________________________
Сльський голова ______________________________
__________ Г.П. Пройдак _______________________________
.
Додаток № 2
До конкурсної пропозиції
Конкурсна форма «ПРОПОЗИЦІЯ»
(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)
Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на визначення Виконавця житлово-комунальних послуг (у цілому) з вивезення побутових відходів.
Вивчивши конкурсну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у конкурсній документації. До акцепту нашої конкурсної пропозиції Ваш проект Договору разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Власником протягом десяти календарних днів після визначення переможця конкурсу.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.1.Оголошення про прийняті рішення 41 сесією 7 скликанн явід 18.02.2020 року

2. Оголошення


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *