Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Пісківська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 21048643) був реорганізований і увійшов до складу Заводської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Публічна інформація

ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Дана інформація про діяльність Закладу дошкільної освіти "Чебурашка" Пісківської сільської ради Лохвицького району Полтавської області оприлюднюється на виконнання статті 30 Закону України "Про освіту", прийнятого Верховною Радою України 05.09.2017 р. (набрав чинності 28.09.2017 р.)

 • Ліцензії на провадження освітньої діяльності
 • Структура та органи управління закладу освіти

Управління закладом дошкільної освіти здійснюється його засновником (власником) Пісківською сільською радою.

Безпосереднє керівництво здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади уповноваженим органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медпрацівник, голова батьківського комітету. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники школи, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. Педагогічна рада закладу дошкільної освіти: оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

- розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у закладі дошкільної освіти;

- визначає план роботи закладу дошкільної освіти та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

Органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу дошкільної освіти та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дитячого садка 5 чоловік, батьків 25 чоловік.

Загальні збори:

- заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно - педагогічної діяльності;

- розглядають питання навчально - виховної, методичної, економічної і фінансово - господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів, від загальної кількості присутніх.

 • Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
№ з/п Назва посади Кількість штатних одиниць
1 Директор 1
2 Завгосп 0,5
3 Старша медична сестра 0,5
4 Музичний керівник 0,5
5 Дієтолог 0,25
6 Вихователь 3,1
7 Підмінний вихователь 1
8 Помічник вихователя 2,45
9 Повар 1,5
10 Підмінний робітник кухні 0,5
11 Машиніст з прання 0,5
12 Кастелянка 0,25
13 Двірник 1
14 Сторож 2
 • Робочий навчальний план на 2017 - 2018 навчальний рік
 • Навчальні програми:

- Програма "Українське дошкілля".

- Програма "Впевнений старт".

 • Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти:

Відповідно до проекту дитячий садок розрахований на 66 місць. Станом на 01.09.2017 у ЗДО "Чебурашка" перебуває 41 дитина.

 • Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
 • Мова (мови) освітнього процесу

Мова освітнього процесу - українська.

 • Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Наявних вакантних посад у ЗДО "Чебурашка" немає.

 • Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 • Річний звіт про діяльність закладу освіти
 • Правила прийому до закладу освіти

​Для зарахування дитини заклад дошкільної освіти необхідно пред'явити: медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, медичну довідку про епідеміологічне оточення, заяву батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтво про народження. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року. Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти керівник ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють зі статутом закладу дошкільної освіти, положенням про заклад дошкільної освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність.

За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період (75 днів).

Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти цього типу;

- у разу несплати без поважних причин батьками плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Термін письмового повідомлення батьків про відрахування дитини становить 10 днів.

 • Надходження та використання отриманих коштів

Кошторис ЗДО "Чебурашка" на 2018 рік - 1 376 400,00 грн.

Фактичні витрати ЗДО "Чебурашка" за І квартал 2018 року - 403 262,00 грн.

Кошторис ЗДО "Чебурашка" на 2018 рік зі змінами за ІІ квартал

Фактичні витрати ЗДО "Чебурашка" за І півріччя 2018 року

№ з/п КЕКВ Сума № з/п КЕКВ Сума
1 1000 725610,96 грн 9 2210 5737,76 грн
2 1010 725610,96 грн 10 2220 0
3 2000 725610,96 грн 11 2230 56100,36 грн
4 2100 521048,19 грн 12 2240 19583,63 грн
5 2110 423356,39 грн 13 2270 122596,02 грн
6 2111 423356,39 грн 14 2273 18515,84 грн
7 2120 97691,80 грн 15 2274 104080,18 грн
8 2200 204017,77 грн 16 2800 545,00 грн

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *